Aarfald-brødrene

Familien Aarfald.

De tre brødrene, Ludvig, Gustav og Paul, bodde på gården Aarfald som lå ovenfor Sakshaug skole. De drev gården, arbeidet i kalkbruddet på Næssberget og på Hylla. Gården drev de sammen med foreldrene John Petter og Petrine, begge født i 1861. Bygningene var fra 1865 med seinere påbygninger. Naturgrunnlaget på gården var 10 mål jord, så det sier seg selv at de måtte ha arbeid i tillegg til gården. Nede ved Granaelvas utløp hadde de naust, de drev fiske og henta ved for salg. En av båtene, en seksring, er i naustet på Kjerknesvågen. Her er også redskap som de ga til museet i sin tid. Alle tre var gravere på kirkegårdene sammen med sin far, et arbeid de skjøttet svært godt. Å grave graver var et tungt arbeid, særlig om vinteren. Lønna for dette var kr 13, uansett årstid. De var også kirketjenere. Folk husker at de tente opp og passa ovnene i kirka, særlig i jula. Da overnatta de i kirkerommet med bare striesekker til pute.

Far John Petter Aarfald og en av sønnene på fiske i Beitstadfjorden.

Bygningene på gården var små, men de var velholdte. Paul Aarfald var den som bodde på gården til slutt. I 1889, etter Pauls død, kjøpte Alle tre er gravlagt på Sakshaug kirkegård sammen med foreldrene Inderøy kommune eiendommen til boligformål. De gamle bygningene ble brent ved brannøvelse i 1990. I dag er det et bofellesskap med 8 leiligheter og fellesareal på eiendommen.

 Mor Petrine Aarfald med tre av sine sønner.

Tekst og bilder mottatt fra Kari Nyborg